Home

Amulius wordt koning van Alba Longa

Van Aeneas tot Romulus (1

Alba Longa - Wikipedi

 1. Volgens de - grotendeels mythologische - Romeinse overlevering werd de onderwerping van Alba Longa aan Rome, in de tijd van de Romeinse monarchie, beslist door het drievoudige duel tussen de Horatiërs en de Curatiërs. Ascanius werd ook wel Julus genoemd. De Juliaanse familie, waartoe ook Julius Caesar behoorde, beweerde van Julus af te stammen
 2. In de Romeinse mythologie, Amulius was koning van Alba Longa, die de dood van zijn kind, twee bestelde grandnephews Romulus, de uiteindelijke stichter en koning van Rome, en Remus.Hij werd afgezet en door hen gedood nadat ze het overleefd en groeide uit tot volwassenheid. Hij is de broer en usurpator van Numitor en de zoon van Procas.Hij werd gezegd te hebben geregeerd 42 jaar voor zijn dood.
 3. Deze stad wordt enkele eeuwen door koningen van het geslacht Silvius geregeerd. a. Amulius wordt koning van Alba Longa (I, 3.10-11) 1 Proca deinde regnat. Is Numitorem atque Amulium procreat; Numitori, qui stirpis maximus erat, regnum vetustum Silviae gentis legat. Plus tamen vis potuit quam voluntas patris aut verecundia aetatis: pulso fratre Amulius regnat. Addit sceler
 4. Geschiedenis van Rome: Alba Longa. Een Vestaalse maagd. Alba Longa. Iulus wordt zelf koning van deze nieuwe stad en zijn nakomelingen volgen hem steeds in erfopvolging op. Zijn 14enakomeling, Proca, heeft twee zonen, Amulius en Numitor. Op zijn sterfbed laat hij alle macht na aan Numitor, maar alle rijkdom en bezittingen aan Amulius

Amulius - Amulius - qwe

In Alba Longa, een oude Latijnse vestingstad, niet ver van de plaats waar nu Rome is, heerste eens als koning Numitor, een achterkleinzoon van Aeneas, die na de val van Troje met zijn zoon Julus naar het Latijnse land was gekomen. Er waren vijandschappen tussen koning Numitor en zijn broer Amulius Tussen Lavinium en het stichten van de kolonie Alba Longa lagen vrijwel dertig jaren. Hij verwekt Numitor en Amulius. Aan Numitor, die de oudste van de kinderen was, Maar goden noch mensen beschermen haar of haar nakomelingen tegen de wreedheid van de koning: de priesteres wordt geboeid in de gevangenis gestopt,.

15 Romulus en Remus stichten Rome. Het verhaal van Remus en Romulus begint met dat van hun moeder: Rhea Silva. Zij is het enige kind van koning Numitor van het koninkrijk Alba Longa op het Italiaanse schiereiland. Haar vader, koning Numitor werd door zijn jongere broer Amulius van de troon gestoten. De nieuwe koning Amulius hoorde van een orakel. Het ontstaan van Rome Numitor werd dus de nieuwe koning van Alba Longa, ten koste van zijn broer Amulius. Romulus en Remus keerden na dit avontuur terug naar de Tiber om een eigen stad te stichten. Hier vonden zij twee heuvels - de Palatijn en de Aventijn Ascanius, de zoon van Aeneas, stichtte Alba Longa. Hij was een voorvader van Romulus en Remus, die hier ongeveer 500 jaar later geboren werden. Amulius. De boze koning van Alba Longa, die de troon had afgepakt van zijn oudere broer Numito Numitor, de koning van Alba Longa, werd door zijn broer Amulius uit zijn rijk verdreven. 2. remoti et expositi sunt Spoedig werden de kleinzoons van Numitor door die slechte kerel verwijderd en te vondeling gelegd. 3. inveniti ac servati sunt Die jongens werden door een wolvin gevonden en gered. 4. abducati et educati sun

Video: Rome Mons Palatinus: Historische notitie

Amulius was veracht, en dus Romulus trok een menigte van supporters toen hij benaderd Alba Longa naar de koning te doden. De tweeling opnieuw geïnstalleerd hun grootvader Numitor op de troon en bevrijdde hun moeder die in de gevangenis had voor haar misdaad Verwekking en geboorte van Romulus en Remus. Ascanius de zoon van Aeneas, had de stad Alba Longa gesticht. Alle nakomelingen van Ascanius werden daar koning. Eén van hen was koning Proca, die twee zonen had: Numitor en Amulius.Toen koning Proca zijn einde voelde naderen, riep hij zijn zonen bij zich

De dertiende koning van Alba Longa, Numitor, wordt verdreven door zijn broer Amulius. De dochter van de afgezette koning, Rhea Silvia, is een priesteres van Vesta (godin van het haardvuur). Deze priesteressen mogen niet trouwen. Maar door toedoen van de god Mars wordt zij zwanger en krijgt zij een tweeling: Romulus en Remus De twaalfde koning van Alba Longa, Procas, had uiteindelijk twee zoons. Toen hij stierf verdeelde hij zijn nalatenschap: zijn troon liet hij na aan zijn oudste zoon Numitor maar zijn rijkdommen aan de jongste zoon Amulius.Dat bleek een misrekening, want Amulius aasde op de troon en wist zijn rijkdommen aan te wenden voor een staatsgreep

Zij is het enige kind van koning Numitor van het koninkrijk Alba Longa op het Italiaanse schiereiland. Haar vader, koning Numitor werd door zijn jongere broer Amulius van de troon gestoten. De nieuwe koning Amulius hoorde van een orakel dat de kinderen van Rhea een bedreiging voor zijn macht zouden worden Deze, koning van Alba Longa, was door zijn jongere broer Amulius van de troon gestoten en omdat de usurpator zich van alle nakomelingen van Numitor wilde ontdoen; liet hij de tweeling in een mandje in de Tiber werpen. Het mandje bleef echter aan de voet van de Palatijn in de modder steken Afhankelijk van uw focus, kunt u overwegen het uitbreiden van het verhaal van de gebeurtenissen die leidden tot de Sabine War bevatten. Voorbeeld Romulus en Remus Plot Diagram Expositie . Amulius omkeren zijn broer Numitor en wordt koning van Alba Longa. Numitor's dochter Rhea Silvia, draagt tweelingzonen van Mars, de god van de oorlog In de stad Alba Longa heerstte koning Proca. Na zijn dood liet hij twee zoons achter, namelijk Numitor en Amulius. Numitor werd zijn opvolger, maar Amulius zijn broer wilde de troon hebben. Numitor en Amulius kregen ruzie hierover. Amulius zorgde ervoor dat hij al het nagelaten goud van zijn vader in bezit kreeg

Het verhaal van Remus en Romulus begint met dat van hun moeder: Rhea Silvia. Zij is het enige kind van koning Numitor van het koninkrijk Alba Longa op het Italiaanse schiereiland. Haar vader, koning Numitor werd door zijn jongere broer Amulius van de troon gestoten. De nieuwe koning Amulius hoorde van een orakel dat d Amulius (Grieks: Αμούλιος) was, in de Romeinse mythologie, een verre afstammeling van Aeneas en de godin Venus.Hij was de jongste zoon van koning Proca van Alba Longa.Voordat hij stierf had koning Proca de rijkdom en het koninkrijk verdeeld onder zijn twee zonen: Numitor kreeg het koninkrijk en Amulius de rijkdommen. Amulius wilde echter meer Na Numa werd de Latijn Tullus Hostilius koning. Hij voerde veel oorlogen, en veroverde bijvoorbeeld de stad Alba Longa, waar Romulus en Remus vandaan kwamen. Volgens de legende waren de goden boos op Tullus Hostilius omdat hij de tempels van de vorige koning Numa verwaarloosde. Zij doodden hem met een bliksemschicht en stuurden de pest op Rome af

Hij was koning van een klein stadje dat Alba Longa hete. een klein stadje langs de rivier de Tiber. Hij hete: Numitor. Hij had ook een broer. Die hete Amulius. Amulius was heel erg jaloers op Numitor. Amulius wou ook koning zijn. Dus daarom kwam Amulius in opstand. En zo kwam hij aan de macht en stootte zijn broer van de troon. Numitor had ook een dochter Een snelle samenvatting van Romulus en Remus Legend . King Numitor heette ooit Alba Longa. Zijn broer, Amulius, heeft hem gedeponeerd, zijn mannelijke erfgenamen gedood en zijn dochter, Rhea Silvia, gedwongen om een Vestal Virgin te worden. Terwijl in de dienst aan de tempel, Rhea Silvia werd zwanger, vermoedelijk door de oorlogskrijger, Mars Amulius was, in de Romeinse mythologie, een nazaat van Aeneas. Hij greep ten koste van zijn jongere broer Numitor de macht in Alba Longa en dwong diens dochter Rhea Silvia Vestaalse Maagd te worden, zodat ze kinderloos zou blijven. Nadat ze was verkracht door de oorlogsgod Mars, zette Amulius haar gevangen

Amulius Amulius (grieks : Αμούλιος) was, in de Romeinse mythologie, een verre afstammeling van Aeneas en de godin Venus. Hij was de jongste zoon van koning Proca van Alba Longa. Voordat hij stierf had koning Proca het rijkdom en het koninkrijk verdeeld onder zijn twee zonen: Numitor kreeg het koninkrijk en Amulius de rijkdommen Numitor en Remus leidden een opstand van binnenuit. Romulus viel tegelijkertijd met een gewapende strijdmacht de stad van buitenaf aan. Koning Amulius werd totaal overrompeld, de strijd duurde maar kort. Amulius werd al snel gevangen genomen en geexecuteerd. Zolang Numitor in leven is is hij de rechtmatige heerser van Alba Longa 29 jan. 2021 - Romulus en Remus. Een Italiaanse legende over het ontstaan van de stad Rome. Het verhaal over het ontstaan van Rome. Twee broers worden door een wolvin grootgebracht en krijgen ruzie over de vraag naar wie de stad die ze stichten zal gaan heten. 885. Nienke van Hichtum. Een ontstaansmythe en legende uit Italië voor kinderen vanaf 11 jaar De twaalfde koning van Alba Longa, Procas, had uiteindelijk twee zoons. Toen hij stierf verdeelde hij zijn nalatenschap: zijn troon liet hij na aan zijn oudste zoon Numitor maar zijn rijkdommen aan de jongste zoon Amulius. Dat bleek een misrekening, want Amulius aasde op de troon en wist zijn rijkdommen aan te wenden voor een staatsgreep Aeneas trouwde met Lavinia, de dochter van een lokale koning Latinus, en stichtte de stad Lavinium ter ere van zijn vrouw. Ascanius, de zoon van Aeneas, besloten om een nieuwe stad, die hij noemde bouwen Alba Longa, onder het Alban berg

Kings of Alba Longa - Wikipedi

Ontstaan van Rome: §1 * Aeneas en de Trojaanse oorlog - sticht Alba Longa * Mars x Sylvia Rheia = Romulus + Remus * moeder is dochter van Numitor - koning van Alba Longa * Numitor afgezet door zijn broer Amulius * Amulius wil Romulus en Remus laten verdrinken * worden opgevoed door wolvin * doden Amulius en Numitor wordt weer koning zoon Ascanius (of: Iulus) stichtte uit lavinium het stadje Alba Longa. Op een gegeven moment regeerde de vorst Numitor over Alba Longa. De broer van deze koning: Amulius, werd jaloers en zette Numitor van de troon. Ook doodt Amulius de zonen van Numitor omdat hij wraak vreesde. De dochter van Numitor (Rhe Alba Longa verloopt over enkele jaren. Elk jaar bestaat uit twee seizoenen die op dezelfde manier verlopen. Op het einde van het jaar moet je bevolking onderhouden worden. Groei en oogstseizoen. Bij de start van het groeiseizoen wordt het schijfje dat de dobbelsteenkosten aangeeft terug op 0 gezet. Elke speler mag arbeiders verkopen op de.

In het koninkrijk Alba Longa regeerde koning Amulius. Amulius streed tegen zijn broer, Numitor, en dreef hem uiteindelijk in ballingschap. De dochter van Numitor, Rhea Silva, werd gedwongen toe te treden aan de Verstaalse maagden, voor Verstaalse maagden was het verboden om te trouwen of om kinderen te hebben Na koning Ascanius regeerden er nog 12 andere koningen in Alba Longa. De dertiende koning, Proca, had twee zonen: Numitor en Amulius. Wanneer Proca stierf, werd hij opgevolgd door Numitor. Amulius was zeer kwaad en stoote zijn broer, Numitor, van de troon en vermoordde zelfs zijn zoon In het koninkrijk Alba Longa regeerde de verdorven koning Amulius. Amulius bestreed zijn broer, Numitor, en dreef hem uiteindelijk in ballingschap. De dochter van Numitor, Rhea Silva, werd gedwongen toe te treden tot de Vestaalse maagden. Vestaalse maagden was het verboden te huwen en/of kinderen te hebben

De zeven koningen van Rome Educatie en School

 1. De dertiende koning van Alba Longa, Numitor, wordt verdreven door zijn broer Amulius. De dochter van de afgezette koning, Rhea Silvia, is een priesteres van Vesta (godin van het haardvuur). Deze priesteressen mogen niet trouwen. Maar door toedoen van de god Mars wordt zij zwanger en krijgt zij een tweeling: Romulus en Remus. De boosaardige koning Amulius geeft een boswachter opdracht om de twee baby's te doden
 2. Romulus wordt dan de eerste koning en oprichter van de stad Rome. Rome is naar hem vernoemd. Een mooi verhaal, Numitor en nicht van de usurpator en regerende koning, Amulius van Alba Longa, in Latium. Alba Longa was een gebied nabij de uiteindelijke locatie van Rome, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten,.
 3. Zijn zoon Ascanius stichtte de stad Alba Longa die aanvankelijk de belangrijkste Latijnse stad zou worden. Na de dood van Ascanius regeerde zijn nageslacht 14 generaties lang over Alba Longa. Toen brak er echter een twist uit waarbij de rechtmatige koning van Alba Longa, Numitor, werd afgezet door zijn oudere broer Amulius

Latijn en Grieks . com Vertalingen van Latijn en Griek

 1. Deze legende gaat over de tweelingbroers Romulus en Remus. In het koninkrijk Alba Longa regeerde de verdorven koning Amulius. Amulius bestreed zijn broer, Numitor, en dreef hem uiteindelijk in ballingschap. De dochter van Numitor, Rhea Silva, werd gedwongen toe te treden tot de Vestaalse maagden
 2. Numitor, koning van Alba Longa, een mythische stad in Latium, was door zijn broer Amulius van de troon gestoten. Hij doodde Numitors zoon, terwijl hij diens enige dochter Rhea Silvia, dwong om Vestaalse maagd te worden
 3. Werd als koning van Alba Longa van de troon gestoten door zijn broer, Amulius. Zijn zoon werd vermoord en dochter gedwongen Vestaalse maagd te worden om zo geen nageslacht te verwerken. Zij werd echter toch zwanger van Mars (!) Artikel I & II. 3000: 2000. 1500

Na de val van Troje (1184 v. Chr.) ontvlucht Aeneas de stad en belandt na veel omzwervingen aan in Latium. Hij sticht de stad Lavinium en trouwt er met de dochter van koning Latinus. Zijn zoon Ascanius sticht 30 jaar later Alba Longa. Daar regeren 13 opeenvolgende vorsten tot koning Numitor verjaagd wordt door zijn broer Amulius Ascanius, de zoon van Aeneas, had de stad Alba Longa gesticht. Zijn zoons werden daar koning. Eén van die afstammelingen was koning Proca, die twee zonen had, Numitor en Amulius. Toen koning Proca dood ging, riep hij zijn zonen bij zich en gaf aan de één zijn geld en aan de ander zijn kroon. Numitor werd koning, maar zonder het geld kon hij.

Romulus & Remus: myth about the origins of Rome. Graphic novel with Latin text next to English translation. Latin for beginners Aventinus Silvius was de zoon van Romulus Silvius, die koning van Alba Longa was. 9 relaties: Ab urbe condita (boek) , Aeneas , Alba Longa , Amulius , Aventijn , Numitor , Proca Silvius , Romulus Silvius , Titus Livius

Amulius - de betekenis volgens Jozef Verschuere

Daar komen ze een aantal rovers tegen waarvan ze de buit afpakken. De rovers pikken dit niet: ze leggen een hinderlaag, en Remus wordt gevangen en uitgeleverd aan Numitor. Numitor kwam erachter wie Remus was, en samen met Romulus en de herders uit het dorp van Faustulus vermoorden ze Amulius. Op die manier wordt Numitor weer koning in Alba Longa In het koninkrijk Alba Longa regeerde koning Amulius. Amulius streed tegen zijn broer,Numitor, en dreef hem uiteindelijk in ballingschap. De dochter van Numitor,Rhea Silva, werd gedwongen toe te treden aan de Vestaalse maagden. Vestaalse maagden was het verboden te trouwen of kinderen te hebben Eén van de weinige overlevenden is Aeneas die uiteindelijk Latium (in Italië) bereikt. Hij sticht daar de stad Lavinium. Zijn zoon sticht het stadje Alba Longa, waar koning Numitor regeert. De broer van Numitor, Amulius laat zijn neven vermoorden en de kinderen (Romulus en Remus) van zijn nicht Rhea Silvia en haar man Mars in een rieten mand.

De rovers pikken dit niet: ze leggen een hinderlaag, en Remus wordt gevangen en uitgeleverd aan Numitor. Numitor kwam erachter wie Remus was, en samen met Romulus en de herders uit het dorp van Faustulus vermoorden ze Amulius. Op die manier wordt Numitor weer koning in Alba Longa Herdersdorp Alba Longa: 2 jonge broers wonen samen met vader. Oudste broer: Numitor: verlegen en bescheiden. Jongere broer: Amulius: driftig, hebberig en eerzuchtig. Vader is koning van de streek. Vader zegt als ik dood is mijn macht en bezit voor jullie. Numitor mag als oudste kiezen Ascanius sticht Alba Longa à 14 afstammelingen van hem à koning Laatste = Numitor; wordt door troon gestoten van boer Amulius Nakomelingschap en troonpretendenten voorkomen à dochter Numitor (Rea Silva) = Vestaalse maag

Romulus en Remus - Romulus and Remus - qwe

 1. In dit document vind je de vertalingen van de examenteksten van Livius 2017. Het gaat om de teksten 2A 2B 2C 2D 2E 2F van het boek van Livius voor het eindexamen 2017. Onder de teksten staan de vragen antwoorden. De indeling is als volgt: Titel van de tekst Vertaling van de tekst Vragen Tussen de vragen staan alle antwoorden gegeven in het rood Arial 12 met regelafstand 15
 2. Amulius (grieks : Αμούλιος) was, in de Romeinse mythologie, een verre afstammeling van Aeneas en de godin Venus.Hij was de jongste zoon van koning Proca van Alba Longa.Voordat hij stierf had koning Proca het rijkdom en het koninkrijk verdeeld onder zijn twee zonen: Numitor kreeg het koninkrijk en Amulius de rijkdommen. Amulius wilde echter meer
 3. Dan vertelt Numitor het hele verhaal (je weet wel, dat Amulius een eikel was en het hele verhaal van Romulus en Remus, en natuurlijk dat hij de held van het verhaal is). Numitor wordt vervolgens als koning begroet door alle jongemannen. Een nieuwe koning is gekroond! De stichting van Rome. Numitor is dus koning van Alba Longa
 4. Nu heeft Alba Longa een nieuwe koning, maar de nieuwe koning is slecht en onrechtvaardig. Numitor heeft een dochter. Zijn dochter is Rea Silvia. Silvia is mooi, maar nog niet getrouwd. Amulius leidt het mooie meisje naar de tempel van Vesta en maakt haar Vestaalse maagd. Silvia zorgt voor het vuur in de tempel
 5. Rhea Silvia van . een. tweeling. Hier. werd. de . nieuwe. koning. natuurlijk. erg . kwaad. om. Koning. Amulius: Ze moeten alledrie dood! Ik wil niet dat die tweeling ooit zal komen om mij van de troon te stoten! Weg met hen! Verteller 2: Rhea Silvia moest vermoord worden en de tweeling moest verdronken worden in de . Tiber. Rhea Silvia: 'Ik.
 6. Ascanius, de zoon van Aeneas, had de stad Alba Longa gesticht. Zijn nazaten werden daar koning. Eén van die afstammelingen was koning Proca, die twee zonen had: Numitor en Amulius. Toen koning Proca zijn einde voelde naderen, riep hij zijn zonen bij zich en gaf aan de één zijn geld en aan de ander zijn kroon
 7. Aeneas trouwde met een dochter van de Trojaanse koning Priamos, Creusa. Zo werd Aeneas een Trojaanse prins. Virigilius beschrijft in zijn werk het Koninkrijk Alba Longa. Eens gesticht door Waar koning Proca Silvius heerste. Hij was afstammeling van Aeneas. Om precies te zijn twaalf generaties verder. De koning had twee zonen (Numitor en Amulius.

Het verhaal van de stichting van de stad Rome begint in Alba Longa, de stad die door Ascanius, de zoon van de Trojaanse held Aeneas, gesticht was. Proca, de koning van Alba Longa, lag op zijn sterfbed en had zijn twee zonen bij zich geroepen. Aan de ene, Amulius, gaf hij al zijn geld en aan de andere, Numitor, gaf hij het koningschap Zijn zoon Ascanius stichtte de stad Alba Longa die aanvankelijk de belangrijkste Latijnse stad zou worden. Na de dood van Ascanius regeerde zijn nageslacht 14 generaties lang over Alba Longa. Toen brak er echter een twist uit waarbij de rechtmatige koning van Alba Longa, Numitor, werd afgezet door zijn jongere broer Amulius

Het verhaal begint in een stad die Alba Longa heette. Hier woonde de oude koning Proca. Toen hij zijn einde voelde komen, riep hij zijn zoons Numitor en Amulius bij zich. Hij maakte Numitor, een eerlijk man, tot koning. Zijn broer, een veel minder eerlijke man, was het daar echter niet mee eens en door een list stootte hij Numitor van de troon Amulius, broer Numitor, de koning van Alba Longa, boos dat hij met stokken en Rhea Silvia heeft gedood, om geen legitieme concurrent van de troon te hebben, beveel ik 'dat de tweeling onmiddellijk werd gedood, maar de dienaar die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de moord vindt niet de moed en liet ze in een rieten mand aan de stroom van de rivier de Tiber, in de hoop dat iemand hen. In de kanonieke versie stoot boze broer Amulius zijn goede broer koning Numitor (van Alba Longa, ruim 300 jaar daarvoor gesticht door Aeneas' zoon Ascanius) van de troon

Zo werd Amulius door Romulus gedood en de tweeling hielp Numitor (de oudste zoon van de koning)weer aan de macht. Nadat Numitor weer op de troon zat in Alba Longa voelden Romulus en Remus de drang om zelf een stad op te stichten op de plek waar zij te vondeling waren gelegd Koning van israël. Van welk land is abdullah koning; Moddervette koning die door ehud werd doorgestoken van je . rijdt de koning door de kerrek Stoot de koning van het dak; Met zulk weer is de koning altijd ziek of onderweg; Welke frankische koning regeerde van 481 tot 511 va chr hij volge op 16 jarige leeftijd in het jaar 481 zij vader op. Na de dood van Aeneas had Ascanis, Aeneas' zoon, de stad Alba Longa gesticht. Zijn nakomelingen werden daar koning. Op een bepaald moment kwam koning Proca aan de macht, maar toen hij de dood voelde naderen riep hij zijn twee zoons, Amulius en Numitor, bij zich en gaf aan de één zijn geld en aan de ander zijn kroon Romulus en Remus is gebore in Alba Longa, 'n antieke Latynse stad naby die sewe heuwels waar die stad Rome later sou ontstaan. Hul moeder, Rhea Silvia, was 'n Vestaalse maagd en die dogter van die voormalige koning Numitor, wat deur sy broer Amulius van die troon gesit en vervang is. In sommige bronne is die tweeling verwek deurdat die god Mars Rhea besoek het

Wat is de betekenis van AMULIUS? - ensie

Alba Longa was een regio in het gebied van het oude Italië dat bekend staat als Latium.Hoewel we niet precies weten waar het was, omdat het al vroeg werd vernietigd Romeinse geschiedenis, het werd traditioneel gesticht aan de voet van de Alban-berg, ongeveer 12 mijl ten zuidoosten van Rome De koning van Alba Longa, Mettius Fufetius, stelde voor een grote strijd te voorkomen om de Etrusken, de gezamenlijke vijand, niet te laten profiteren. 3. Toevallig waren in beide legers twee drielingenbroers van gelijke leeftijd en sterkte: de Horatiërs (Romeinen) en de Curiatiërs (Albanen) De koning van Alba Longa was net overleden, er werd voor gekozen twee drielingen: de Romeinse Horatii en de Curatii uit Alba Longa. Twee van de Horatii sneuvelden al snel, maar de derde was zo slim om op een smalle brug te gaan staan, waardoor hij een voor een zijn tegenstanders kon verslaan

Leesles 45 - Kox Kollu

Amulius is geen goede man, maar is slecht: hij verdrijft zijn broer en doodt zijn zoon. Nu heeft Alba Longa een nieuwe heerser, maar de nieuwe koning is slecht en onrechtvaardig. Numitor heeft ook een dochter. Zijn dochter is Reia Silvia. Silvia is mooi, maar nog niet getrouwd. Amulius leidt leidt het mooie meisje in de tempe kolonie van Lavinium stichten genaamd Alba Longa. Vele generaties gingen. voorbij tot uiteindelijk Numitor en zijn broer Amulius, zonen van Proca, moesten. beslissen over het recht om te kunnen regeren over Alba Longa. Numitor was de. oudste maar Amulius zijn drang naar macht zorgde ervoor dat hij op de troon. kwam De sage in het kort: Romulus en Remus hadden een bijzondere opa, hij was de koning van Alba Longa en Mars en een verre afstammeling van een Trojaanse Held, Ze vermoordde Amulius en zo kwam hun opa weer op de troon. Daarom werd het een senaat met 2 consuls aan het hoofd Aeneas getroud Lavinia, die dogter van 'n plaaslike koning, Latinus, en stig die dorp Lavinium ter ere van sy vrou. Ascanius, die seun van Aeneas, het besluit om 'n nuwe stad te bou, wat hy Alba Longa genoem het onder die Alban-berg. Alba Longa was die tuisdorp van Romulus en Remus, wat sowat 'n dosyn geslagte van Aeneas geskei het In Alba Longa heerste koning Numitor, de 15e nakomeling van Aeneas. Zijn regering werd ruw onderbroken. Want zijn jongere broer Amulius stootte hem van de troon, doodde zijn zoons en zorgde er ook nog voor dat zijn dochter geen kinderen zou krijgen door een Vestaalse Maagd van haar te maken

LIVIUS Ab Urbe Condita - Kox Kollu

De koning van Alba Longa, Numitor, werd door zijn jongere broer Amulius van de troon gestoten en verbannen naar een boerderij in Latium. De zonen van Numitor liet hij doden en de dochter, Rhea Silvia, werd als vestaalse maagd in een tempel geplaatst Die verhaal van Romulus, sy tweelingbroer Remus, en die stigting van die stad Rome is een van die bekendste legendes oor die Ewige Stad. Die basiese legende van hoe Romulus die eerste koning van Rome geword het, begin met die god Mars wat 'n Vestal-maagd, met die naam Rhea Silvia, dogter van 'n regmatige, maar afgesette koning, bevrugt.. Oorsig van die geboorte en opkoms van Romulu De stichtingsmythe van Rome ging als volgt; koning Numitor regeerde over het stadje Alba Longa. Zijn jongere broeder Amulius kwam in opstand tegen hem en joeg hem van de troon. Echter had hij een dochter, Rhea Silvia, priesteres die het eeuwig brandde heilige vuur moest onderhouden, in de tempel ter ere van de godin Yesta 28 jan. 2021 - Romulus en Remus. Een Italiaanse legende over het ontstaan van de stad Rome. Het verhaal over het ontstaan van Rome. Twee broers worden door een wolvin grootgebracht en krijgen ruzie over de vraag naar wie de stad die ze stichten zal gaan heten. 819. Nienke van Hichtum. Een ontstaansmythe en legende uit Italië voor kinderen vanaf 11 jaar

In het koninkrijk Alba Longa regeerde de verdorven koning Amulius die zijn broer, Numitor, uit zijn koninkrijk zette. Numitors dochter werd gestraft en mocht nooit trouwen en/of kinderen hebben. Maar Mars, de god van de oorlog, werd verliefd op haar. Samen kregen ze de tweeling 'Romus en Remulus' Lucumo wordt koning Tarquinius Priscus. In Rome valt hij positief op en hij nestelt zich al gauw bij de koning in. Hij wordt voogd van de zonen. Als de jongens volwassen zijn en het koningschap vrij komt, laat hij zo snel mogelijk een comitia organiseren die een koning moet kiezen en stuurt de jongens weg Procas, de koning van de Albanen, had Numitor en Amalius als zonen. Aan Numitor, die de oudste was, bleef het koninkrijk over; maar Amulius regeerde nadat hij zijn broer versloeg, en, opdat hij hem van zijn nageslacht zou beroven, maakte hij Rhea Silvia, zijn dochter, tot priesteres van Vesta, die toch Romulus en Remus, een tweeling, voortbracht

Troje. Aeneas' vader, Anchises, was van hetzelfde bloed als de koning van Troje, Priamus.De vrouw van Aeneas, Creüsa, was van hetzelfde bloed, alleen iets verdere familie.Als de Grieken middels het Paard van Troje binnenvallen in de stad, ligt Aeneas, net als alle andere Trojanen, nog te slapen, maar in een droom komt Hector tot hem en zegt hem dat hij moet vluchten met de zijnen. Vele eeuwen later zat koning Numitor, een nakomeling van Julus en Livinia, op de troon van Alba Longa. Maar zijn jaloerse broer Amulius kon niet verkroppen dat Numitor met alle eer ging lopen. Hij liet de koning opsluiten in een kerker en om te verhinderen dat er ooit nog zonen of kleinzonen van zijn broer de troon zouden opeisen, liet hij de zonen van zijn broer vermoorden Er is weinig met zekerheid bekend over het Romeinse Koninkrijk 753-509 v.Chr.. Wat er opgeschreven is, is voornamelijk gebaseerd op het mondeling doorvertellen van verhalen (orale traditie).De geschiedschrijver Livius begon honderden jaren later, rond 29 v.Chr., met de geschiedschrijving van de tijd van de koningen. Hij schreef Ab urbe condita (Vanaf de Stichting van de Stad) dat uit 142.

 • Airco kopen.
 • Best bekeken huis Funda.
 • Tennis Nadal Federer live.
 • Verf oud laten lijken.
 • Joe Jonas height.
 • Sensa racefietsen aanbiedingen.
 • Bidon 1,5 liter.
 • Download email Outlook.
 • Victory Vegas 8 Ball.
 • Daniel webber films en tv programma's.
 • Bijbelstudie onderwerpen jeugd.
 • Kosten giant cupcake.
 • Woordzoeker oplossen.
 • Reactie FC Utrecht.
 • Www medische hulpmiddelen.
 • Robin's Wish kijken.
 • Oranje vrouwen voetbal live stream.
 • Wildflowers quotes.
 • Makro webshop.
 • Amerikaanse camper huren.
 • Camping Kroatië Istrië zandstrand.
 • Aro koelkast TLW8500.
 • DRAGONS LAMENT osrs.
 • Kaise nl agenda.
 • Zonnestorm spiritueel.
 • DAB Easybox.
 • Decoratieve Kaders.
 • Hilton Curacao verkocht.
 • Studiekeuze test.
 • Scorpion Walter and Paige kiss.
 • Roborovski dwerghamster te koop.
 • Eisden Postcode.
 • Geitenvlees stoofpot.
 • Online Plantyn.
 • Oorzaken slecht gebit.
 • Make up workshop Limburg.
 • Meubelpoot verstelbaar.
 • Oude caravan kopen.
 • K3 Bengeltjes volledige film.
 • FD Gazellen Zuid.
 • Emulsie betekenis.