Home

Acuut coronair syndroom NHG

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij klachten die vermoedelijk worden veroorzaakt door een acuut myocardinfarct (AMI) of instabiele angina pectoris met klachten in rust (IAP). Het AMI en deze vorm van IAP zijn voor de huisarts niet van elkaar te onderscheiden; het verschil is echter. De NHG-standaard 'Acuut coronair syndroom' biedt de huisarts handvatten voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met een (doorgemaakt) acuut coronair syndroom (ACS). Niet elke patiënt met een ACS presenteert zich met pijn op de borst als belangrijkste symptoom

Acuut coronair syndroom ‪ ( Troponine ( CK-MB . Acute keelpijn . Ter uitsluiting van immunodeficiëntie of leukemie Leukocyten, Leukocytendifferentiatie. Diagnostiek mononucleosis infectiosa EBV-serologie (klachtenduur > 7 dgn) Algemeen bloedonderzoek ( BSE of CRP ‪‪( Hb (indien afwijkend MCV, ferritine) ( Glucose (evt. niet-nuchter De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij klachten die vermoedelijk worden veroorzaakt door een acuut myocardinfarct (AMI) of instabiele angina pectoris met klachten in rust (IAP). 1 Het AMI en deze vorm van IAP zijn voor de huisarts niet van elkaar te onderscheiden; het verschil is echter wel relevant gezien de consequenties voor het beleid en de nazorg

Herziene NHG-Standaard en voorlichtingsteksten over Acuut

Hartinfarct / acuut coronair syndroom Een hartinfarct, of myocard infarct, is een acute levensbedreigende aandoening van het hart. Door afsluiting van een kransslagader stopt de bloedvoorziening naar een deel van de hartspier. Het gevolg is dat dit deel van het hart niet meer van zuurstof wordt voorzien Acuut coronair syndroom. Publicatiedatum van de richtlijn december 2012. Onderwerp Langdurig gebruik ACE-remmer na acuut myocard infarct. Korte titel NHG-Richtlijnen. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Kernboodschappen NHG-Standaard Acuut Coronair Syndroom. Waardeer klachten en symptomen suggestief voor een ACS bij mannen en vrouwen gelijkwaardig. Niet iedereen met een ACS heeft pijn op de borst als belangrijkste symptoom. Bel bij vermoeden van een ACS met spoed een ambulance, ook als de klachten inmiddels zijn verdwenen Het acuut coronair syndroom beschrijft een groep aandoeningen waarbij plotseling de bloedstroom naar het hart stopt of vermindert. Wanneer bloed niet naar het hart kan stromen, ontstaat schade aan de hartspier. Een hartaanval en onstabiele angina pectoris zijn beiden vormen van een acuut coronair syndroom (ACS) Het begrip 'acuut coronair syndroom' (ACS) omvat zowel het acute myocardinfarct (AMI) als instabiele angina pectoris (IAP). Deze diagnosen zijn voor de huisarts niet met zekerheid te onderscheiden. Verwijs bij het vermoeden van een ACS met klachten in rust met spoed en bij een ACS zonder klachten in rust dezelfde dag

De afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt in de diagnostiek en de behandeling van het acuut coronair syndroom, waarop de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom ook volledig is toegespitst.1 De European Society of Cardiology (ESC) beschrijft dat voor patiënten met een myocardinfarct met ST-elevatie (STEMI) de behandelvoorkeur uitgaat naar primaire percutane coronaire interventie (PCI) binnen 90 minuten na het eerste patiëntcontact,2 en dat blijkt in Nederland goed haalbaar De diagnose acuut coronair syndroom (ACS) wordt gesteld aan de hand van klinische, ECG- en biochemische kenmerken. Op basis van het ECG wordt ACS in ST-elevatie myocard infarct (STEMI), non-ST-elevatie myocard infarct (non-STEMI) en instabiele angina pectoris ingedeeld Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen

Herziene NHG-standaard 'Acuut coronair syndroom

M80 NHG-Standaard Acuut coronair syndroom Eerste herziening Rutten FH, Bakx JC†, omvat zowel de herziening van de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (M80) (Rutten FH, Grundmeijer HGLM, komt te vervallen. De afspraken uit de NHG-LTA Acuut coronair syndroom (Vermeer GJ, De Boer MJ, Bouma M, Bär. De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij klachten waarbij het vermoeden bestaat dat die worden veroorzaakt door een acuut myocardinfarct (AMI) of instabiele angina pectoris (IAP). Het AM

2 406 NHG-Standaarden voor de huisarts 2015 Gebruikte afkortingen ACS acuut coronair syndroom AED externe automatische defibrillator AMI acuut myocardinfarct AP angina pectoris CABG coronary-artery bypass grafting anders dan door myocardischemie valt buiten het bestek van deze standaard. 2 De standaard beschrijft daarnaast de rol van de huisarts in de fase direct na ontslag van de patiënt met. NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (Acuut myocardinfarct en instabiele angina pectoris). Huisarts en wetenschap, 46(14), 831-843. Vancouver. Rutten FH, Grundmeijer HGLM, Grijseels EWM, van Bentum STB, Hendrick JMA, Bouma M et al. NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (Acuut myocardinfarct en instabiele angina pectoris) Herziene NHG-Standaard en voorlichtingsteksten over Acuut coronair syndroom De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij klachten die vermoedelijk worden veroorzaakt door een acuut myocardinfarct (AMI) of instabiele angina pectoris met klachten in rust (IAP) Acuut coronair syndroom (ACS) kan uiteenlopende klachten en symptomen veroorzaken. De meest voorkomende klacht is een acuut ontstaande, drukkende of beklemmende pijn, midden achter het borstbeen die ontstaat in rust, vaak in de ochtenduren. Sommige mensen spreken eerder over benauwdheid (dyspneu) dan over echte pijn

Hartinfarct / acuut coronair syndroom | Hart Long Centrum

005634 v.4 Algemeen . De term acuut coronair syndroom (ACS) omvat zowel het acuut myocardinfarct (AMI) als instabiele angina pectoris (IAP). Onder IAP wordt verstaan: AP in rust, ernstige of frequente AP korter dan twee maanden bestaand, AP waarbij de klachten duidelijk vaker, ernstiger, langduriger of bij minder inspanning optreden dan voorheen, en AP die optreedt binnen twee weken na een MI. SPECIFIEKE ZOEKSTRATEGIE NHG -STANDAARD ACUUT CORONAIR SYNDROOM . Voor deze standaard is voor de onderdelen diagnostiek en behandeling van het ACS en verwijzing bij een ACS in de huisartsenpraktijk primair gebruik gemaakt van de volgende richtlijnen: NICE Acuut coronair syndroom M80. NHG - Samenvattingskaart NHG-Standaard - 2012 Acuut coronair syndroom (ACS) omvat het acute myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP) met klachten in rust

Acuut coronair syndroom liever 'ouderwetse' pillen Geachte redactie, Omdat een familielid van mij de vorige week met een myocardinfarct werd opgenomen raadpleegde ik de recente ESC richtlijn en las het artikel 'Herziene NHG-standaard Acuut coronair syndroom, van Zijlstra F en van Geuns RJ, Ned Tijdschr Geneeskd 2013; 157: A5930 met bijzondere belangstelling Acute mentale stressoren kunnen triggers zijn voor een acuut coronair syndroom. Tot deze stressoren behoren blootstelling aan natuurrampen, maar ook stressoren in de privésfeer (zoals tegenslagen of andere ernstige levensgebeurtenissen) die leiden tot acute, hevige negatieve emoties (bijvoorbeeld uitbarstingen van woede of verdriet) Acuut coronair syndroom dient als een voorlopige diagnose, waardoor de arts de volgorde en urgentie van diagnostische en therapeutische maatregelen kan bepalen. Het hoofddoel van het introduceren van dit concept is de noodzaak om actieve behandelingsmethoden (trombolytische therapie) toe te passen totdat de definitieve diagnose is hersteld (de aanwezigheid of afwezigheid van een groot focaal myocardiaal infarct)

Acuut coronair syndroom: klinische blik niet bij het oud ijzer. Wetenschap. De patiënt uit het boekje. Dat is het prikkelende thema van het NHG-congres van dit jaar en traditiegetrouw verschijnt een bijpassend themanummer van H&W. Nieuw is spannend, nieuw schept verwachtingen. Het nieuwe rijden, het nieuwe werken,. Het begrip 'acuut coronair syndroom' (ACS) omvat zowel het acute myocardinfarct (AMI) als instabiele angina pectoris (IAP). Deze diagnosen zijn voor de huisarts niet met zekerheid te onderscheiden. Ver.. Herziene NHG-Standaard over Acuut coronair syndroom 12 dec 2012 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt [toc ]Het acuut coronair syndroom bestaat uit een acuut myocardinfarct (AMI), of een instabiele angina pectoris (IAP) met klachten zowel tijdens inspanning als in rust.AnamneseDe anamnese bij verdenk

Mijn hartinfarct | Hart Long Centrum Leiden

NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (eerste herziening

 1. 1 Acuut coronair syndroom (eerste herziening) Deze standaard moet worden geciteerd als: Rutten FH, Bakx JC, Bruins Slot MHE, Van Casteren BCAM, Derks CJT, Rambharose VR, Burgers JS, Wiersma Tj, Mensink PAJS, Bouma M. NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (eerste herziening). Huisarts Wet 2012;55(12)
 2. Hartkramp en hartinfarct Acuut Coronair Syndroom is een verzamelnaam voor de hartaandoeningen instabiele angina pectoris (hartkramp) en acuut myocardinfarct (hartinfarct)
 3. De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij klachten die vermoedelijk worden veroorzaakt door een acuut myocardinfarct of instabiele angina pectoris . Deze aandoeningen behoren tot de zogeheten coronaire hartziekten: hartziekten door een aandoening van een van de kransslagaders (slagaders die het hart van zuurstof voorzien)
 4. Acuut coronair syndroom is de term waarmee artsen eventuele hartklachten aangeven als gevolg van een vernauwing van de kransslagaders. De kransslagaders, of eenvoudiger dan kransslagaders, zijn de bloedvaten die zuurstofrijk bloed naar het myocard doen, dwz het spierweefsel van het hart
 5. Acuut Coronair Syndroom (ACS) K75 en K76 Goedgekeurd: november 2019 Documenteigenaar: Programmamanager Hardenberg Evaluatiedatum: november 2021 Omschrijving (terug)verwijs, consultatie-en samenwerkingsafspraken. Gebaseerd op de NHG standaard Acuut Coronair Syndroom en NHG standaard cardiovasculair risicomanagement. Werkwijze en afspraken 1
 6. Ook kan er sprake zijn van duizeligheid, flauwvallen, nhg acuut coronair syndroom samenvatting. Dossier covid-19. Frequentie toediening nitroglycerine sublinguaal. Utrecht: NVVC, Cijfers over ziekte en sterfte Nederlandse Hartstichting. Signs and symptoms in diagnosing acute myocardial infarction and acute coronary syndrome: a diagnostic meta.
 7. derd.In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door het scheuren van een atheromateuze plaque in de kransslagaders. Atheromateuze plaques zijn abnormale ophopingen van materialen in bloedvaten
Akut koronart syndrom – Nadata

Acuut coronair syndroom. eerste hoofdstuk lezen. Auteurs: S. G. van Gunst, V. G. Pigmans, C. J. in 't Veld Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum Gepubliceerd in: NHG Standaarden voor Gepubliceerd in: NHG Standaarden voor praktijkassistente en -ondersteuner 200 Acuut Coronair Syndroom Acuut Coronair Syndroom Aandoening van de bloedvaten rondom het hart Aandoening van de bloedvaten rondom het hart U bent opgenomen op de afdeling C3-U bent opgenomen op de afdeling C3 ---Cardiologie of de Cardiologie of de Cardiologie of de afdeling E2 afdeling E2afdeling E2- ---Intensive Intensive Care omdat u (mogelijk) een acuut coronair syndroom heeft Hartgerelateerde klachten Angina pectoris / acuut coronair syndroom / acuut myocardinfarct De spier trekt maar liefst 100.000 keer per dag samen. Zo wordt bloed door het hele lichaam gepompt

Complexer dan huisartsgeneeskunde kun je het niet krijgen

Acuut coronair syndroom. eerste hoofdstuk lezen. Auteurs: S.G. van Gunst, V.G. Pigmans Gepubliceerd in: NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2013 » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Abstract. Mevrouw De Lange belt hevig ongerust op over haar man Samenvatting NHG standaard acuut coronair syndroom Samenvatting NHG standaard acuut coronair syndroom. Universiteit / hogeschool. Universiteit van Amsterdam. Vak. Blok 2.2: Cardiovasculaire aandoeningen (4002B6210Y) Academisch jaar. 2016/201

Protocol Acuut Coronair Syndroom Limburg Noord 2010 1 Protocol Acuut Coronair Syndroom Noord en Midden Limburg Ogesteld door focusgroep ACS LN Mevr. B.v. Casteren, Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten, namens Coöperatie Cohesie U.A. Venl Herziene NHG-Standaard 'Acuut coronair syndroom' Herziene NHG-Standaard 'Acuut coronair syndroom' Bouma, M.; Rutten, F.H.; Wiersma, T.; Burgers, J.S Acuut coronair syndroom omvat onstabiele angina pectoris en hartinfarct (myocardinfarct). Beide aandoeningen worden gekenmerkt door myocardischemie (de aanvoer van zuurstof is onvoldoende om aan de vraag naar zuurstof van de hartspier te voldoen) die te wijten is aan de abrupte onderbreking van de bloeddoorstroming in een kransslagader (coronaire arterie) door de vorming van een bloedklonter. Triggers acuut hartfalen: Acuut Coronair Syndroom; Tachyaritmieën (bv. atriumfibrilleren, ventriculaire tachycardie) Infectieus (bv. sepsis, pneumonie, urineweginfectie) Therapie-ontrouw (medicamenteus, vocht- en zoutbeperking) Bradyaritmieën Toxische substanties (alcohol, drugs De eerste fase van een acuut coronair syndroom is de meest kritische, omdat de patiënt ernstig pijn lijdt en een harstilstand kan optreden. Daarom is het belangrijk dat het medisch personeel dat zich om de patiënt in kwestie bekommert, een defibrillator ter beschikking heeft

acuut_coronair_syndroom

 1. Werkafspraak Acuut Coronair Syndroom (ACS) K 75 en K 76 (Terug)verwijs, consultatie-en samenwerkingsafspraken Gebaseerd op de NHG standaard cardiovasculair risicomanagement A. Verwijzing van tweede- naar eerstelijn: In de volgende situatie kan worden (terug)verwezen naar de eerstelijn: -Bij ongecompliceerd verloop ACS
 2. g: - acetylsalicylzuur - na stentplaatsing: een P2Y12-remmer zoals clopidogrel, prasugrel of ticagrelo
 3. Zoekterm Acuut Coronair Syndroom, College voor zorgverzekeringen. 3. Myocardial infarction redefined - a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. Eur Heart J. 2000;21:1502-13. 4. Richtlijnen Acute Coronaire Syndromen
 4. NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (Acuut myocardinfarct en instabiele angina pectoris) Research output: Contribution to journal › Article › Professiona
 5. Hartinfarct (Acuut coronair syndroom) Bij een hartinfarct stopt de toevoer van zuurstofrijk bloed naar een deel van het hart. Dit komt doordat een kransslagader verstopt is. Het deel van het hart dat door de verstopping geen zuurstof krijgt, raakt beschadigd
 6. Prehospitale trombolyse niet langer nodig NHG-Standaard Acuut coronair syndroom herzien door Marc de Leeuw - 22-02-2013 De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom is recent herzien. Een belangrijke wijziging . Nadere informati
 7. Herziene NHG-Standaard 'Acuut coronair syndroom' @article{Bouma2013HerzieneN, title={Herziene NHG-Standaard 'Acuut coronair syndroom'}, author={M. Bouma and F. Rutten and Wiersma Tj and J. Burgers}, journal={Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde}, year={2013}, volume={157}

Title: NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (Acuut myocardinfarct en instabiele angina pectoris) Published in: Huisarts en wetenschap, 46(14), 831 - 843 Vervangen door Acuut Coronair Syndroom (M80) Stoppen met roken: M85: Vervangen door NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken: Influenzapandemie: M88: Vervangen door Griepdossier op NHG-site: Het preventieconsult Cardiometabool risico: M96: Vervangen door Cardiovasculair risicomanagement (M84 Rode loper / Geneeskundige methodiek over het acuut coronair syndroom. Betreft het acuut myocardinfarct hartinfarct en instabiele angina pectoris. Uitgewerkt zijn: begripsbepaling epidemiologie anatomie/fysiologie etiologie symptomen diagnose behandeling prognose complicaties en verpleegkundige aandachtspunten

M80 NHG-Standaard Acuut coronair syndroom

 1. Acuut coronair syndroom (ziekenhuis) Home » Acuut coronair syndroom (ziekenhuis) Producten zoeken. Zijn de leerpaden van ZorgPad Professional ook interessant voor jouw organisatie? Neem contact met ons op. Acuut coronair syndroom (ziekenhuis) EAN: Meer informatie
 2. Medicamenteuze behandeling COVID-19. Er is momenteel geen specifieke behandeling voor COVID-19 in de 1e lijn. Schrijf geen middelen voor waarvan de werkzaamheid nog niet is aangetoond, zoals antivirale middelen of (hydroxy)chloroquine (zie NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn, pdf).Vanwege onbewezen effect en risico op toxiciteit/bijwerkingen wordt deze medicatie alleen.
 3. Acuut coronair syndroom Het vrouwenhart; CNS, Chronisch Nierschade; Modulair onderwijs: De volgende losse modules kunnen apart worden aangeschaft en duren 1 tot 1 ½ uur. Er kunnen ook meerdere modules op één avond gecombineerd worden. Module Risico schatten, risicocommunicatie en Persoonlijk Behandelpla
 4. Deze NHG-Standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van schouderklachten. Onder schou- acuut coronair syndroom aorta dissectie dyspneu pijn op de borst palpitaties tachycardie Reumatoïde artritis gewrichtsklachten elder
 5. uten herhalen tot de klachten voldoende verbeterd zijn of de systolische bloeddruk daalt tot < 90 mmHg; maximaal 3 doses
 6. Acuut coronair syndroom (ACS) Cardiogene shock; Acuut hartfalen; Hartritmestoornissen - Tachycardie - Smal complex tachycardie - Breed complex tachycardie - Bradycardie; Auteurs; Coma. Coma; Auteurs; Delier. Delier; Auteurs; Endocrinologie. Bijniercrisis; Myxoedeem coma - hypothyreote crisis; Thyreotoxische crisi
 7. Title: Herziene NHG-Standaard 'Acuut coronair syndroom' Published in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157(8), A6006. Bohn Stafleu van Loghum

CVRM Risicotabellen - NHG-standaard CVRM 2019 Tabel 1: CVRM risicocategorieën Tabel 2: Stadiëring Chronische Nierschade Eerder vastgestelde hart- of vaatziekte, waaronder acuut coronair syndroom, angina pectoris, coronaire revascularisatie, TIA of beroerte,. Acuut coronair syndroom. Uitwerking ziektebeeld acuut coronair syndroom voor stage op cardiologie . Universiteit / hogeschool. Avans Hogeschool. Vak. Geneeskunde (GNK) Geüpload door. Wendy De haas. Academisch jaar. 18/1

Minerva

Enkele feiten Sterfte in NL •50,000 HVZ •11,000 SCD meeste hartinfarct •36,000 hartinfarct - 25% overlijden pre-hospitaal •Ziekenhuissterfte circa 4-6 Cite this chapter as: van Gunst S.G., Pigmans V.G., in 't Veld C.J. (2009) Acuut coronair syndroom. In: NHG Standaarden voor praktijkassistente en -ondersteuner 2009 Huisartsen zien vaak patiënten met acute pijn op de borst. Bij ongeveer 5% is er sprake van een acuut coronair syndroom (ACS) en bij 2 tot 5% daarvan mist de huisarts de diagnose. Huisartsen zijn bang een ACS te missen en daarom erg voorzichtig bij patiënten met acute pijn op de borst. Beslissingsondersteunende systemen, met of zonder aanvullende diagnostische tests zoals troponine-POCT. Een hartinfarct (acuut coronair syndroom, ofwel ACS) is een gevaarlijke aandoening, die met ernstige ritmestoornissen en soms zelfs met de dood gepaard kan gaan. De cijfers van de IGJ 2006 laten zien dat de totale sterfte kort na een hartinfarct, namelijk binnen 30 dagen of in het ziekenhuis, 5.8% bedraagt. De overlevingskans van een patiënt. Voorbeelden zijn de (sub)acute fase van een acuut coronair syndroom, reversibele cardiomyopathieën en behandelbare klepgebreken en ritme- of geleidingsstoornissen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook (tijdelijk) stabiel zijn en acuut exacerberen

Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migrantenMaiskogel - családias síterep modern felvonókkal Kaprun

Bij een acuut compartiment-syndroom zijn de verschijnselen meestal snel duidelijk. Indien het beeld niet duidelijk is onderzoekt de arts enige tijd later uw been opnieuw om te kijken of het beeld verslechterd is. In zeldzame gevallen kan de arts een drukmeting doen. Dan word Aanpak acuut coronair syndroom Els Vandecasteele 07 mei 2015 Zaventem Acuut coronair syndroom 1. Anatomie van het hart 2. Atheromatose 3. Ischemisch hartlijden 4. Acuut Coronair Syndroom (ACS) 4.1 STEM U bent op zoek naar een specifieke NHG-Standaard of NHG-Behandelrichtlijn? Of naar een overzicht van alle informatie die het NHG te bieden heeft over ouderenzorg? Hier vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en vindt u per onderwerp alle gerelateerde informatie samengevat op een pagina

De niet medicamenteuze behandeling van Acuut Coronair Syndroom met ST-elevatie bestaat naast medicatie ook uit een gezonde levensstijl. Dit houdt in dat de patiënt gezond moet eten, voldoende moet bewegen, een gezond lichaamsgewicht dient te hebben of bereiken, moet stoppen met roken en ervaren stress dient te reduceren Acuut coronair syndroom of ACS is de verzamelnaam voor een acuut myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP). Beide aandoeningen geven soortgelijke symptomen en het vermoeden op een ACS noodzaakt onmiddellijke hulp. Er bestaat risico op hartfalen en hartstilstand met mogelijke noodzaak tot reanimatie Het acuut coronair syndroom (ACS) wordt, afhankelijk van de ernst, op verschillende manieren behandeld. Wat zijn de relevante anamnesevragen en waarom? Wanneer kiezen we voor medicamenteus beleid? Wanneer voor een PCI? Wat verwachten we van de medicatie? Hoe snel? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen B. NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (Acuut myocardinfarct en instabiele angina. pectoris). Huisarts Wet 2003;46:831-43. De Winter RJ, Sanders GT. Bepaling van hartspecifieke troponinen voor de diagnose 'acuut. myocardinfarct'. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:461-6. Ebell MH, Flewelling D, Flynn CA Mevrouw De Lange belt hevig ongerust op over haar man. Hij gebruikt al langer tabletjes onder de tong tegen angina pectoris. Die hielpen altijd goed. Nu heeft hij al drie tabletjes gehad nadat hij..

Acuut coronair syndroom. Door | 2020-12-17T10:47:50+00:00 februari 27th, 2018 | Deel dit bericht met anderen! Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Email. Recente berichten. Kerstwens team artsportaal; Partnerschap eerste 4 NHG-expertgroepen; Nieuwe partner: Bijwerkingencentrum Lareb; User panel gaat van start; Sehportaal.nl krijgt. Rode loper / Geneeskundige methodiek acuut coronair syndroom Laatste update van het document: geleden . Rode loper / Geneeskundige methodiek over het acuut coronair syndroom. Betreft het acuut myocardinfarct (hartinfarct) en instabiele angina pectoris. Uitgewerkt zijn: begripsbepaling, epidemiologie, anatomie/fysiologie, etiologie.

Stabiele angina pectoris NHG-Richtlijne

Vermoeden van acuut coronair syndroom is de meest voorkomende oorzaak van spoedopnames in het ziekenhuis. Van alle mensen die zich melden in het ziekenhuis bij wie sprake was van een vermoedelijk myocardinfarct, had uiteindelijk 20 procent van de patiënten daadwerkelijk een infarct Suraj A. et al. Diagnosis of Acute Coronary Syndrome. Am Fam Physician. 2005 Jul 1;72(01):119-126; Haasenritter J. et al. Does the patient with chest pain have a coronary heart disease? Diagnostic value of single symptoms and signs - a meta-analysis. Croat Med J. 2012 Oct; 53(5): 432 tot 441; NHG Standaard Acuut coronair syndroom. M80. 2012.

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom is recent herzien. Een belangrijke wijziging is dat de prehospitale trombolyse is vervallen. Nog onduidelijk is wat de optimale therapie is bij 75-plussers met een hoog risico op atherotrombotische complicaties en bloedingen NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (eerste herziening) www.nhg.org. NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (eerste herziening) Frans Rutten, Carel Bakx, Madeleine Bruins Slot, Bernadette van Casteren, Con Derks, Ravee Rambharose, Jako Burgers, Tjerk Wiersma, Paul Mensink, Margriet Bouma. Acuut myocardinfarct - De symptomen van ACS overlope Huisarts HART Week: flashmob-studie naar acuut coronair syndroom (ACS) Van 20 tot en met 26 november 2017 vindt de Huisarts HART Week plaats. De Huisarts HART Week is een innovatieve, één week durende flashmob-studie van Universiteit Maastricht Behandeling na een acuut coronair syndroom Een nieuwe uitdaging in de ketenzorg CVRM Nascholing Stedelijke werkgroep Amsterdam 9 en 14 juni 2010 A.L.M. Bakx, cardioloog, BovenIJ Ziekenhuis SECUNDAIRE PREVENTI

NHG-Richtlijne

-Acuut Coronair Syndroom-Acuut Coronair Syndroom NHG standaard-Acuut Coronair Syndroom NHG standaard (eerste herziening)-Hart infarct-Troponines en ACS. Zoeken. Terug naar de inhoud. Aan deze klachten worden vaak nog kortademingheid, hartkloppingen, misselijkheid, braken of zweten toegevoegd. [gezondheid.be] [] hartinfarct gepaard met een of meerdere van de volgende symptomen : drukkende pijn in de borststreek, die soms uitzaait naar nek, schouders, linkerarm of kaken (en in tegenstelling tot angina pectoris niet wijkt) kortademigheid extreme vermoeidheid misselijkheid. ACUUT CORONAIRSYNDROOM PETER VAN DE BRUAENE 4/11/2014 Cardiologie= opwindend. 25/11/2014 2 Cardiologie= uitdagend. 25/11/2014 3 DEFINITIE Evolutievetoestand op coronair vlak, te wijten aancoronaire trombose, stolselvorming Angorklachten In rust, eventueel langer dan 20 minuten durend ACUUT CORONAIR SYNDROOM.pptx [Alleen-lezen Een overzicht van alle NHG-Standaarden voor de huisarts en apotheker. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk te ondersteunen. Acuut coronair syndroom. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Acuut hoesten. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG

De verdenking op een ritmestoornis (43%) of acuut coronair syndroom (22%) waren de meest voorkomende indicaties om een ecg te maken. Meer dan de helft van de ecg's was normaal. In 78% van de ecg's was het expertpanel het eens met de huisarts, terwijl men het in 16% van de stroken op tenminste 1 aspect niet eens was sprake zijn in de (sub)acute fase van een acuut coronair syndroom, bij reversibele cardiomyopathiën en bij behandelbare klepgebreken en ritmestoornissen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook (tijdelijk) stabiel zijn of acuut exacerberen. Tabel 2. Indeling van hartfalen Nieuw ontstaan hartfalen Acuut of geleidelijk. Tijdens de NHG-Wetenschapsdag kies je zelf w elke presentaties je graag wilt bijwonen. Er worden in totaal 64 korte presentaties gegeven over uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken, die uiteraard allemaal de huisartsgeneeskunde raken. Zo krijg je niet alleen nieuwe inzichten maar ook praktische tips voor de praktijk. Per dag heb je de keuze uit 8 verschillende subsessies Onafhankelijkheid van de opstellersHet hoofd van de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap beoordeelt de formulieren, waarna wordt besloten over definitieve toelating tot de werkgroep.Hierbij gelden de volgende basisregels:Directe en persoonlijke financiële belangen bij een aanbeveling in de standaard staan het zitting nemen in de werkgroep in de weg

Download: Afkortingen in de cardiologie 123 4F Tetralogie van Fallot Aangeboren hartafwijking 6 MWT 6 minutes walk test 6 minuten loop test. Afstand die patiënten in 6 minuten wandelen maximaal kunnen afleggen. De afstand is sterk gerelateerd aan ernst en prognose van hartfalen (de normaalwaarde voor een gezonde oudere patiënt is ongeveer 650 meter). A [ ACS = Acuut coronair syndroom Op zoek naar algemene definitie van ACS? ACS betekent Acuut coronair syndroom. We zijn er trots op om het acroniem van ACS in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van ACS in het Engels: Acuut coronair syndroom Oorzaken kunnen zijn: acuut coronair syndroom, klepdisfunctie of -afwijkingen, pericardiale aandoeningen, hypertensie, brady- of tachyaritmieën, longembolie, verhoogde vullingsdrukken (acute nierinsufficiëntie) of een verhoogde perifere weerstand

 • Salontafel hout Staal Rechthoek.
 • Kippenvleugel gram.
 • SWV PO Weert.
 • Citer hoeveel snaren.
 • Vooroordelen voorbeelden.
 • Luchtbuks Sale.
 • Fotoblok maken.
 • Breda kerst.
 • Chlorophytum Bonnie.
 • Hangtoilet hoger plaatsen.
 • Winx Club Season 8.
 • Restaurant provincie Groningen.
 • Afkorting months Engels.
 • Donovan Mitchell height.
 • Jack Parow Live.
 • Natriumbicarbonaat Carrefour.
 • Thialf logo.
 • Muizenboomtrap prijs.
 • Marriott Hotel Den Haag email.
 • Soldaten genealogie.
 • Open tuinen 4 augustus.
 • Stellenbosch Wine Estate.
 • Wildsaus Dagelijkse kost.
 • Zonnatura Muesli Naturel.
 • Tardieve dyskinesie haloperidol.
 • Deep Purple nummers.
 • Muppet Wiki.
 • Kleine Berg restaurant.
 • Sweet Love Songs.
 • Botontsteking voet.
 • Transversus abdominis pijn.
 • Hermadix Bangkirai olie Intratuin.
 • Hiermee te maken.
 • GTA 5 kopen PS4.
 • Mosa Maastricht kop en schotel.
 • Hunter degrassi wiki.
 • Nettorama zoete aardappel.
 • Latijnse gedichten vertaling.
 • Wikipedia george stephenson.
 • Photo Video Maker free.
 • Peter Shaw.