Home

ECTS fiche betekenis

ECTS - 2 definities - Encycl

ECTS. European Credit Transfer Europees studiepunten systeem, waarin behaalde studiepunten uitgedrukt worden in cijfers op een internationaal vergelijkbare manier. 60 ECT's staan gelijk aan een jaar studie ECTS staat voor European Credit Transfer System. Een ECTS-fiche bevat alle essentiële informatie over een opleidingsonderdeel ECTS is de afkorting van European Computer Trade Show. Deze beurs over videogames werd jaarlijks gehouden in Londen en is de tegenhanger van het Amerikaanse E3 (Electronic Entertainment Expo) Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS) is een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een studie of opleiding. Eén van de doelstellingen van de Bologna-verklaring is het bevorderen van de mobiliteit van studenten, door de. Zaak 2015/062: in de ECTS-fiche werd een mondeling examen voor het opleidingsonderdeel voorgeschreven. In de loop van het academiejaar beslist de instelling om, in de plaats van dat mondeling examen, een schriftelijk examen te organiseren. Dit was in strijd met de ECTS-fiche, want er werd ook geen overmacht aangehaald door de instelling

ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europese systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. Alle ECTS-fiches samen vormen de programmagids van je opleiding. Een ECTS-fiche is een soort van identiteitskaart van een opleidingsonderdeel ECTS-studiepunten vertegenwoordigen een bepaalde hoeveelheid leerstof die met een bepaald minimumresultaat is verwerkt. Het ECTS-systeem maakt studieprogramma's flexibeler voor studenten. Het maakt het ook makkelijker om programma's voor hoger onderwijs te plannen, te organiseren en te evalueren ECTS kan verwijzen naar: European Computer Trade Show , een hard- en softwarebeurs; European Credit Transfer and Accumulation System , het systeem voor de toekenning van studiepunten in het hoger onderwijs Betekenis ECTS? De betekenis van de afkorting ECTS is: Wat betekent de afkorting ECTS? Nu weet u wat de afkorting ECTS betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op Afkortingwoordenboek.nl

Ects Ucl

Fiche Een fiche (chip, jeton) is een schijfje of een penning die in bepaalde spellen een zekere waarde vertegenwoordigt. Fiches worden vooral veel gebruikt in gokspellen zoals roulette, maar ook wel in kaartspellen waarbij om geld gespeeld wordt zoals poker ECTS-fiche Threshold 1 A/B Titel van het opleidingsonderdeel/vak B1 Threshold 1A/B Duur en aantal contacturen Start- en einddata: zie website Traject opties: Jaaropleiding 120 lestijden - globale betekenis opsporen d.i. het onderwerp bepalen en wat erover gezegd word Wat betekent ECTS? ECTS staat voor Explosieven classificatie trackingsysteem. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Explosieven classificatie trackingsysteem wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Explosieven classificatie trackingsysteem in het Engels

Betekenis ECTS

ECTS - Carrièretijge

 1. programmagids en ects-fiches 2019-2020 Opleidingen UC Leuven-Limburg in Limburg Opleidingen UC Leuven-Limburg in Leuve
 2. Wat betekent ECTS? ECTS staat voor Uitvoerend correspondentie trackingsysteem. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Uitvoerend correspondentie trackingsysteem wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Uitvoerend correspondentie trackingsysteem in het Engels
 3. Neem kennis van de definitie van 'ECTS'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'ECTS' in het grote Nederlands corpus
 4. Wat betekent ECTS punten? Hieronder vind je een betekenis van het woord ECTS punten Je kunt ook zelf een definitie van ECTS punten toevoegen
 5. Betekenis afkorting ects. ECTS European Credit Transfer System. Afkortingen zoeken. De belangrijkste vuistregels voor de spelling van afkortingen zijn: - schrijf afkortingen met kleine letters (cao, hbo, ggz), behalve als het om namen gaat (ANWB, VVD)
 6. ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke Lerarenopleiding_SLO Module Begeleiding Code C2 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale studiebelasting (in uren)1 7

De ECTS-fiches en hun belan

ECTS-fiches en programmagids VIVE

Alle ECTS-fiches samen vormen de programmagids van je opleiding. Een ECTS-fiche is een soort van identiteitskaart van een opleidingsonderdeel. In zo'n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal ) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden ECTS Cijferverdelingstabel. Om transparante en coherente informatie over de prestaties van de individuele student te garanderen, biedt Tilburg University (zoals alle Europese universiteiten) een statistische verdeeltabel van de behaalde cijfers die zijn toegekend in het programma of studiegebied dat de student heeft gevolgd Erkenning en puntenomzetting aan de UGent volgens de ECTS-methodiek Erkenning Wanneer je in het kader van een studentenuitwisseling in het buitenland (of aan een universiteit van de Franstalige Gemeenschap) studeert, worden deze activiteiten erkend in je curriculum: ze vervangen opleidingsonderdelen (of een deel daarvan) aan de UGent

Europees studiepuntensysteem (ECTS) Onderwijs en opleidin

 1. Studiepunten (ECTS) omzetten in het Buitenland Het omzetten van studiepunten (ECTS) in het buitenland. Op universiteiten in het buitenland is er vaak sprake van verschillende erkenning systemen van studiepunten. In bijna heel Europa, behalve bijvoorbeeld Engeland, wordt de studielast uitgedrukt in ECTS
 2. Hoeveel ECTS-fiches of hoeveel procent van de fiches niet in orde zijn, is moeilijk te zeggen. 'Omdat de respons bijzonder variabel is, kunnen we geen concrete uitspraak of schatting doen', aldus Daniëls. 'Elke ECTS-fiche die niet in orde is, is er evenwel één te veel.' Gebrek aan control
 3. ECTS fiche COMM2. Samenvatting. Leo Rutten . ECTS fiche voor het vak COMM2/Datacommunicatie 2.. Dit is Datacommunicatie, deel 2. De routingprotocols RIP2, OSPF, BGP, firewall technieken. komen aan bod. In het labo worden oefeningen gemaakt op routing (zebra) met behulp va
 4. ects fiche - pgl-se - persoonlijke groei - pgl-se 1; ects fiche - pgl-se - persoonlijke groei - pgl-se 2; leerlijn - iip - integratieve interventies en processen. ects fiche - iip - integratieve interventies en processen - cti 1; ects fiche - iip - integratieve interventies en processen - tpro 1 - cti

ECTS fiches ECTS fiches Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS fiches van onze opleiding kan terugvinden ECTS also helps make other documents, such as the Diploma Supplement, clearer and easier to use in different countries. ECTS has been adopted by most of the countries in the European Higher Education Area as the national credit system and is increasingly used elsewhere. Why is ECTS needed ECTS-fiche . Opleidingsonderdeel Studiepunten Taal V/F . BEDRIJFSKUNDE 10 N NVT . Opleiding SJ AJ . BEDRIJFSKUNDE 1 2020-2021 . Afstudeerrichting, optie of oriëntatie VSP/BLR VD/DP . Handelswetenschappen en bedrijfskunde NVT NVT . Deel Docent Periode Studiepunten CU SU . 10 80,5 . 1. Verwachte aanvangscompetenties . a

ECTS - Wikipedi

ects fiche - pw - psychologische wetenschappen - ppa 3 - pfa 1 - ptr 2 - ivps 2; ects fiche - pw - psychologische wetenschappen - ppa 4 - pfa 2 - ptr 3 - ivps 3; leerlijn - lit - literatuurstudie en taken Opleidingsprogramma en ECTS. Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches) In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten. Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.. B001495 - ECTS-Fiche ECTS-Fiche. Universiteit / hogeschool. Universiteit Gent. Vak. Staatsrecht (B000067) Academisch jaar. 2019/2020. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Gerelateerde documenten Maar het project stopt niet na een eenmalige raming: de kostenschrijfoefening zou idealiter om een viertal jaren met verschillende studentenprofielen moeten worden uitgevoerd. Als de kosten op de ECTS-fiches niet overeenkomen met de werkelijke cijfers, kunnen de studenten dat ook aankaarten. 'Zo bekomen we betrouwbare cijfers', aldus Heyvaert De ECTS-fiches van 2004-2005 kan u hier raadplegen. Kies een academiejaar . Nederlands: English: Ga rechtstreeks naar fiche met nummer: KaHo St-Lieven: Agro- & Biotechnologie Bachelor in onderwijs: kleuteronderwijs: Bachelor in onderwijs: lager onderwijs: Bachelor in.

Wat betekent de afkorting ECTS? Afkortingwoordenboek

 1. Belang BNC-fiches voor decentrale overheden. Het proces van vaststelling van BNC-fiches biedt decentrale overheden via de koepelverenigingen, die deel uit maken van de werkgroep BNC, een eerste mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het Nederlands standpunt ten aanzien van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie
 2. De ECTS fiches worden opgesteld volgens de ECTS richtlijnen. ECTS (European Credit Transfer System) is een Europees systeem voor de overdracht en accumulatie van studiepunten. ECTS impliceert een uniforme, competentiegerichte omschrijving van het opleidingsaanbod in Europa en is bijgevolg het sleutelinstrument van de Europese Bachelor-Master structuur
 3. Andere geïnteresseerden uit faculteiten en diensten van de KU Leuven die in hun dagelijks werk in aanraking komen het onderwijsaanbod en ECTS-fiches. Er wordt geen voorkennis verondersteld. Deze sessie kadert voor nieuwe ISP-, ES- of diplomamedewerkers in hun accreditatietraject
 4. Ambitieus, passioneel, echt, respectvol en open, dat zijn de waarden waarmee de hogeschool de wereld tegemoet treedt. Meer over A
 5. Doorzoek de website Zoeken:. Startpagina > Studiewijzer > ECTS-fiche. De ECTS-fiche kan je raadplegen via MijnDinar
 6. Het ECTS (European Credit Transfer System) werd gelanceerd in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma (1989) en maakt het mogelijk een studieperiode in het buitenland te erkennen door de overdracht van studiepunten

Antwoord. Ja, fiche is in die betekenis standaardtaal in het hele taalgebied, maar het woord komt frequenter voor in België dan in Nederland. Toelichting. In de standaardtaal wordt fiche vooral gebruikt voor een speelfiche, 'een vierkant of rond, benen of kunststof plaatje, dat in casino's bij kaarten en andere spelen gebruikt wordt als voorlopig betaalmiddel' 1 ECTS FICHE OPO Statica en sterkteleer Legende: X verplicht in te vullen (X) verplicht in te vullen indien van toepassing ( ) mag ingevuld worden * wordt ingevuld in het fase 2-formulier, maar verschijnt niet online (info nodig voor rapportering etc.

Elk jaar beschik je over 1 of meerdere fiscale fiches die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen. Op deze fiscale fiche vind je het bedrag van alle betalingen, inhoudingen, tussenkomsten, voordelen van alle aard en herberekeningen van het afgelopen inkomstenjaar (zie onder). Bij de fiscale fiche vind je ook een controledocument dat de details per maand weergeeft Aanpassing ECTS-fiche. Wegens uitzonderlijke omstandigheden beroepen wij ons op overmacht om onderstaande tijdelijke maatregelen toe te passen voor deze onderwijsleeractiviteit. Werkvorm. De inhoud van de cursus en het oefenmateriaal blijven ongewijzigd ECTS Arteveldehogeschool > ECTS Fiches Uitgebreid zoeken. Zoeken naar opleidingsonderdelen. 1. Zoekinstellingen. 1. Kies de opleiding (academiejaar) Academiejaar : Opleiding: 2. Kies raadpleging per opleidingsprogramma of per traject: Bekijk de opleidingsonderdelen voor het. De studiefiches voor opleidingsonderdelen georganiseerd in semester 1 en jaaropleidingsonderdelen, houden rekening met 'code geel', met uitzondering van deze van de School of Arts

Op deze manier kunt u bestaande fiches wijzigen of annuleren of er zelfs nieuwe toevoegen. Om een te verbeteren of te annuleren fiche te identificeren, gebruikt u de volgende gegevens: het aan de fiche toegekende volgnummer (281.xx + volgnummer of de zones 2.008 en 2.009) de referentie van de verkrijger bij de schuldenaar van de inkomsten (2.010 ECTS-fiche via deze link . Developmental coordination disorder (DCD) 2 studiepunten (20-21/M7K01-31 ) Doelgroep . BNB basis- en secundair onderwijs . Sessies . 1 . Lesuren . 2,5 . Locatie . Karel de Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen . Begeleider . Van Laer Katrien . Datum/Data . do 21/01/2021 18.30 - 21.00 u. Tekst . ECTS-fiche.

Fiche - 7 definities - Encycl

letterlijk steekkaart 2, tegenwoordig een onderdeel van een (digitale) gegevensbank. Van Dale: Belgisch-Nederlands, spreektaal: geheel van de gegevens die i.v.m. iets of iem. in een registratie- of documentatiesysteem zijn opgenomen; synoniem: dossier zie ook fichenbak Van iedere Belgische jihadi is er een aparte fiche ()Omdat veel informatie over Syriëstrijders nog altijd niet vlot. Alibaba.com Platform Voorziet u van uw favoriete ects fiche op Verpakking en afdrukken,Printdiensten of m.dutch.alibaba.com. Selecteer nu de beste ects fiche fabrikanten fiche 431A fiche 610 fiche à 8 contacts fiche à coller fiche à quatre pôles fiche à trois broches fiche à vide fiche additionnelle fiche administrative fiche ampélographique fiche analytique fiche avec modifications fiche banane fiche bipolaire Zojuist vertaald FR>NL: fiche FR>NL: Bruler FR>NL: brûler FR>NL: piles FR>NL: non-résident Aanpassing ECTS-fiche - 2 (HAO) ICT en organisatie - evaluatiegedeelte Tekstverwerking Wegens uitzonderlijke omstandigheden beroepen wij ons op overmacht om onderstaande tijdelijke maatregelen toe te passen voor deze onderwijsleeractiviteit. Werkvorm. De inhoud van de cursus en het oefenmateriaal blijven ongewijzigd ECTS fiches Thomas More. vorige pagina BR - Sport in socio-culturele context (2006-2007) Inhoud Ontstaan, onderscheid en betekenis van verschillende sportvormen in socio-culturele en maatschappelijke context. Studie, betekenis en historisch overzicht van het vrijetijdsgedrag

In April 2005 KU Leuven was given the ECTS label by the European Commission. The label was renewed in May 2009 and December 2013. ECTS stands for European Credit Transfer System.As such it is Europe's own system for the accumulation and transfer of credits Eén ECTS credit point is gelijk aan 28 uur studie. In de studieprogramma's van de bachelor- en masteropleidingen hebben de vakken een omvang van 5 ECTS of 10 ECTS, hetgeen dus overeenkomt met respectievelijk 140 (5 x 28 uur) en 280 (10 x 28 uur) studiebelastingsuren ECTS fiches Thomas More. vorige pagina Er wordt stil gestaan bij de criteria van oud zijn, bij theorieën over het ouder worden en de betekenis van ouder worden op psychologisch, sociaal, cognitief en seksueel vlak. Doelstellingen A. Algemene competenties. 01. Denk- en redeneervaardigheid

ECTS definitie: Explosieven classificatie trackingsysteem

Voorbeeld ects-fiche Studiegids (ECTS) Een studiegids per opleiding vult het onderwijs- en examenreglement aan. De studiegids omschrijft doelstellingen, vakinhouden, werk- en evaluatievormen en eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten European Credit Transfer System . Alle ECTS fiches kan je via MijnDinar raadplegen

Studiepunt - Wikipedi

 1. In een eerste, theoretische deel biedt het opleidingsonderdeel een grondige reflectie op de betekenis en rol van cultuur voor de pedagogische relatie in diverse contexten. We beginnen met een klassieke omschrijving van de notie van cultuur als geheel van gedeelde waarden, normen en opvattingen (d.i. mentalistisch cultuurconcept)
 2. BNC-fiche - Hoofdinhoud. Dit stuk van de Nederlandse regering geeft een beschrijving van een voorstel van de Europese Commissie.In een BNC-fiche (de afkorting staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) geeft de regering ook een eerste oordeel over het Commissievoorstel
 3. EHSAL Management School ‐ ECTS‐fiche Academiejaar 2019‐2020 Executive programme Financial controlling Page 1 ECTS- fiche Opleiding Executive programme 'Financial controlling' Academiejaar 2019-2020 Opleidingsonderdeel n.v.t. Studiepunten 10 Taal Nederlands Verplicht/facultatief n.v.t. Delen Studiepunte
 4. synoniemen van fiche (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 5. INFO ECTS-FICHE AJ 13-14 VOOR AJ 14-15 ONDERDEEL EVALUATIEACTIVITEIT‟, DEEL TOELICHTING 2013-10-30 Wij wensen u hierbij te informeren over enkele interessante en/of belangrijke zaken uit het Onderwijs- en examenreglement (OER), voornamelijk met het oog op het correct invullen van de ECTS-fiche. D
 6. De betekenis van ficheren vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van ficheren gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Fiche 281.25 (- 105 kB - 2 blz.) Loonfiche die een fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt. Fiche 281.30 (- 120 kB - 2 blz.) Fiche waarop presentiegelden met een beroearakter vermeld worden. Fiche 281.50 (- 113 kB - 2 blz. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen A07C8A Religie, zingeving en levensbeschouwing. Docent: R. Bieringer Doelgroep: Bachelor of Science in de economische wetenschappen, Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappe

Dit opleidingsonderdeel beoogt enerzijds de studenten vertrouwd te maken met de structuur, het begrippenkader, de technieken, de betekenis en de achterliggende waarden en ideeën van het recht in het algemeen en hen anderzijds een volledig overzicht te geven van de reglementering betreffende de uitoefening van kinesitherapie De ECTS-fiche omvat de korte inhouden van het OPO en een omschrijving van de evaluatievorm. De meest recente ECTS-fiche van een OPO is steeds terug te vinden via de programmagids. De ECTS-fiche van klinisch onderwijs (240 SP) fase 1(Z14008) vind je via deze link De ECTS-fiche van klinisch onderwijs (240 SP en 180 SP) fase 2 (Z14352) vind je via. Mijn hogeschool heeft bepaalde ECTS fiche's. Dit zijn per vak een soort contracten waar in staat hoe je punten worden berekend voor dat vak. In het begin van het jaar stond erin dat 10% op een taak door het jaar ging, en 90% op je eindexamen ECTS fiche. De volledige ECTS fiche bij dit opleidingsonderdeel kan online geraadpleegd worden in de elektronische studiegids. Hieronder vind je een afdruk van een deel van de fiche. 27-feb.-2013 22:02. Martin.Valcke@UGent.b ECTS-fiche. Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Opleiding: Marketing HBO5. Module: Bedrijfsbeleid: Boekhouden, Kostprijs, Economie. Algemeen.

Hogeronderwijsinstellingen hanteren hetzelfde beoordelingssysteem als het voortgezet onderwijs. Daarnaast maken Marokkaanse hogeronderwijsinstellingen gebruik van het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar.Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users' Guide van de. Vragenlijst ECTS fiche Neurologie . Antwoorden op de vragenlijst op Toledo. Voorbeeld 1 van de 4 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld schending auteursrecht; Voorbeeld 1 van de 4 pagina's. In winkelwagen In winkelwagen Verkoper Volgen. Visje2008 Lid sinds 3 jaar. Tentamen (uitwerkingen) Zwangerschap 1 ECTS Fiche doelstellingen uitgewerkt. Het bevat de totale uitwerking van de doelstellingen voor het examen van zwangerschap 1. Wil je goed voorbereid het examen ingaan en leren wat de school van je verwacht neem dit document dan door. Veel succes met je examen&excl ECTS-fiche. Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Opleiding: Marketing HBO5. Module: HRM. Algemeen. Academiejaar: 2013-2014. Lestijden: 80. Lector(en.

Archief ECTS-fiches Odisee. Academiejaar 2019-2020; Academiejaar 2018-2019; Academiejaar 2017-2018; Academiejaar 2016-2017; Academiejaar 2015-2016 ; Academiejaar 2014-201 Fiches 281.10 tot 281.50 Attesten 281.61 (leningen) en 281.62 (levensverzekeringen Een voldoende behaald op een onderdeel blijft binnen éénzelfde academiejaar behouden. Studenten die sommige onderdelen opnieuw dienen te doen en andere niet over academiejaren heen nemen contact op met de docent om te kijken of een aangepaste ECTS-fiche mogelijk is

Introductie: ECTS-fiches. De ECTS-fiches zijn Europees verplichte fiches met de belangrijkste informatie over je vak. Ze zijn ooit in het leven geroepen om de vergelijkbaarheid van het hoger onderwijs in de Europese Unie te vergroten en om de transparantie naar studenten te verbeteren Betekenis fiche. Er is al veel gezocht naar de betekenis van fiche en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Categories: WatBetekentHet.nl

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal ..

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een eventuele tweede en volgende onderwijsleeractiviteit het daarvoor bestemde formulier Zoek opleidingsprogramma Taal ECTS-fiche. Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Opleiding: Marketing HBO5. Module: Statistiek. Algemeen. Academiejaar:2013-2014. Lestijden:80. Lector.

Wat betekent de afkorting 'ECTS'? Afkortingen

ECTS-fiche Opleidingsonderdeel Studiepunten Taal V/F FINANCIAL CONTROLLING 9 N V Opleiding SJ AJ FINANCIAL CONTROLLING 1 2010-2011 Afstudeerrichting, optie of oriëntatie VSP/BLR VD/DP NVT NVT NVT Deel Docent Periode Studiepunten CU SU 9 1. Verwachte aanvangscompetenties a ECTS is a student-centred system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme, objectives preferably specified in terms of the learning outcomes and competences to be acquired. ECTS @ Ghent University. Ghent University was amongst the first universities in Europe that successfully applied for an ECTS-label (2004) ECTS Fiche in een nieuw venster laden De volgende inhoud is door een partner geleverd De voorgaande inhoud is door een partner geleverd.

Studiewijzer (ECTS-fiche) - PDF Free Downloa

Hierdoor is het soms lastig een sms te lezen als je de betekenis van zo'n afkorting niet kent. Ook in de computer, waaronder pc en internet techniek en mobiele telefoon (gsm, gprs, umts, 4G), zijn vele afkortingen in gebruik. Bijv. adsl, cpu, ram, hd zijn veel herkenbare afkortingen waar je hier de betekenis kunt vinden Moved Permanently. The document has moved here

ECTS-fiche in een nieuw venster laden De volgende inhoud is door een partner geleverd De voorgaande inhoud is door een partner geleverd. Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE3500 Hasselt. Campus Diepenbeek | Agoralaan gebouw D | BE3590 Diepenbeek. Tel. 011 26 81 11 | info@uhasselt.b betekenis (hier, in combinatie met zich:) zich profileren uitspraak [a-fie-sjee-ruhn] citaat [Snapchat en Instagram] zijn veel meer beeldgericht dan Facebook en vooral Twitter. Niet voor niets afficheert Snap zich als een videoplatform. Want daar houden jongeren van. Bron: Is Snapchat nieuwe Facebook of toch meer Twitter ECTS fiche 2018-2019 CVO Technische Scholen Mechelen Module-eenheid Module A.2 : Softwarepakketten Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding HBO5 Informatica Vereiste voorkennis (volgtijdelijkheid in modules) De algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende he ECTS fiche 2018-2019 CVO Technische Scholen Mechelen Module-eenheid Module A.10 : Netwerkbeheer 1 Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding HBO5 Informatica Vereiste voorkennis (volgtijdelijkheid in modules) De algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 200 Technische fiche - Onderaansluitblok - 2-pijps - ZONDER nippels - haaks. PDF: 0.29 MB. Download Lees in jouw browser. Technische fiche - Onderaansluitblok - 2-pijps - MET nippels - recht. PDF: 0.38 MB. Download Lees in jouw browser. Technische fiche - Onderaansluitblok - 2-pijps - ZONDER nippels - recht

 • Hazelnootschuimtaart HEMA.
 • Luther episodes season 6.
 • Last minute camping Oostenrijk.
 • Chávez.
 • Nikon D5600 AF S DX NIKKOR 18 140 VR.
 • Gedeelde smart Kaandorp.
 • Fietsen spieren opbouwen.
 • Krukje met vacht.
 • Annuleringsverzekering Center Parcs.
 • Universe Herentals openingsuren.
 • Elsa Spelletjes Poki.
 • Pannenkoekenboot Social Deal.
 • Restaurant Scheveningen.
 • Hoogte plinten tegels.
 • Ruben Terlou Op1.
 • Bruine bonen koud eten.
 • CRPS voet.
 • Beste vetmeter.
 • Voordelen verblijfskatheter.
 • Souvlaki BBQ.
 • Enfj estp relationship compatibility.
 • Red Robin' Glansmispel.
 • Bike ru or.
 • Aluminium dakgoot antraciet.
 • Sprinten.
 • Golden Tulip vacatures.
 • Generieke code.
 • Appartement Lelystad.
 • YouTube video delen WhatsApp.
 • Filips de Stoute stamboom.
 • Britse uitspraak.
 • Null modem connection.
 • Knappe mannelijke tennissers.
 • Boeing 737 800 wiki.
 • Hostel Movie Trailer.
 • MR partijvoorzitter.
 • Gitaar blues toonladders.
 • Waar ligt Mesopotamië.
 • Euronat tarieven.
 • AlguMin.
 • Duinrell nl Tikibad reserveren.